Na chwilę obecną pojęcie medycyna jest tak bardzo szerokie, że nie powinno nikogo dziwić, iż na przestrzeni czasu rozwija się wiele rozlicznych rodzajów specjalizacji, które związane są z rozmaitymi dziedzinami medycznymi. Istnieje wśród nich szereg rozmaitych typów naprawdę wąskich dziedzin. Do nich zalicza się między innymi analitykę medyczną. Istnieją w tym zakresie studia, które jednoznacznie pozwalają na uzyskanie właściwych kompetencji oraz wiedzy niezbędnej do pracy w zawodzie bezpośrednio związanym z tą sferą. Co robi analityk z wykształcenia w praktyce? Zapraszamy do poczytania fragmentów poniżej.
Kandydat na analityka
Analityk musi skończyć studia medyczna, a później może zdecydować się na realizowanie specjalizacji właśnie związanej z analityką. Pozyskane w trakcie procesu uczenia się umiejętności będą mu następnie sprzyjały w dalszej karierze naukowej, kiedy to stanie przed koniecznością przełożenia zdobytej w trakcie paru lat intensywnej nauki wiedzę na praktyczne działanie w laboratorium, bowiem tego typu placówki będą stanowiły jego miejsce pracy. Żeby być dobrym analitykiem, przede wszystkim trzeba podejść do egzaminu maturalnego z rozszerzonej biologii, a także chemii. To zdecydowana podstawa do wstąpienia na listę studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego.
Już student
Ci, co staną się szczęśliwymi, świeżo upieczonymi fotele na sprzedaż żakami, mają natomiast sposobność zetknięcia się z wielorakimi nowymi przedmiotami, zarówno wykładanymi na tradycyjnych wykładach, jak i rozwijanymi na ćwiczeniach i przekładanymi na praktykę podczas działania w laboratorium. Do najważniejszych fakultetów, z jakimi przyszły analityk medyczny będzie musiał się zmierzyć zaliczyć należy immunopatologię, chemię analityczną, biochemię, farmakinetykę, mikrobiologię oraz toksykologię.

Źródło: https://catering-zielonysmok.pl/