Na chwilę obecną pojęcie medycyna jest tak bardzo szerokie, że nie powinno nikogo dziwić, iż na przestrzeni czasu rozwija się wiele rozlicznych rodzajów specjalizacji, które związane są z rozmaitymi dziedzinami medycznymi. Istnieje wśród nich szereg rozmaitych typów naprawdę wąskich dziedzin. Do nich zalicza się między innymi analitykę medyczną. Istnieją w tym zakresie studia, które jednoznacznie pozwalają na uzyskanie właściwych kompetencji oraz wiedzy niezbędnej do pracy w zawodzie bezpośrednio związanym z tą sferą. Co robi analityk z wykształcenia w praktyce? Zapraszamy do poczytania fragmentów poniżej.
Kandydat na analityka
Analityk musi skończyć studia medyczna, a później może zdecydować się na realizowanie specjalizacji właśnie związanej z analityką. Pozyskane w trakcie procesu uczenia się umiejętności będą mu następnie sprzyjały w dalszej karierze naukowej, kiedy to stanie przed koniecznością przełożenia zdobytej w trakcie paru lat intensywnej nauki wiedzę na praktyczne działanie w laboratorium, bowiem tego typu placówki będą stanowiły jego miejsce pracy. Żeby być dobrym analitykiem, przede wszystkim trzeba podejść do egzaminu maturalnego z rozszerzonej biologii, a także chemii. To zdecydowana podstawa do wstąpienia na listę studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego.
Już student
Ci, co staną się szczęśliwymi, świeżo upieczonymi żakami, mają natomiast sposobność zetknięcia się z wielorakimi nowymi przedmiotami, zarówno wykładanymi na tradycyjnych wykładach, jak i rozwijanymi na ćwiczeniach i przekładanymi na praktykę podczas działania w laboratorium. Do najważniejszych fakultetów, z jakimi przyszły analityk medyczny będzie musiał się zmierzyć zaliczyć należy immunopatologię, chemię analityczną, biochemię, farmakinetykę, mikrobiologię oraz toksykologię.

Źródło: