Bardzo ciekawie brzmiącą ale często kompletnie nieznaną dyscypliną medyczną okazuje się audiofonologia. Patrząc na nazewnictwo tej dziedziny wiedzy, można wysunąć prosty wniosek, iż jest ona związana ze słuchem i faktycznie, z tym się ona łączy w praktyce. W związku z rozwojem takiej sfery w ramach nauki na kierunku lekarskim, studenci uzyskują szereg cennych wiadomości teoretycznych oraz praktycznych dotyczących zarówno diagnostyki narządu słuchu, jak i spraw neurologicznych z zakresu rozwoju tego zmysłu ludzkiego.
Audiofonologia w praktyce
Dziedzina tego rodzaju specjalizuje się w zgłębianiu i wnikliwej analizie blachy aluminiowe ryflowane wszelkich neurologicznych uwarunkowań w obrębie rozwoju procesu poznawczego, jak także komunikatywnego. Musimy wiedzieć, że dobry audiofonolog powinien biegle władać aktualną wiedzą odnośnie techniki medycznej, która ma na celu wspomaganie prawidłowej pracy narządu słuchu. Jego przedmiotem badań jest też narząd mowy oraz równowaga, które mają duży wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz słuch. Na studiach żacy przyswajają również wiele cennych umiejętności z zakresu operowania specjalistycznym oprogramowaniem, co pozwala im w przyszłości na podjęcie pracy w fachowych placówkach zdrowotnych, w tym laboratoriach, gdzie kontynuowane są działania dotyczące budowy, poprawy eksploatacji oraz konserwacji i naprawy aparatów słuchowych.
Czemu stawić czoła?
Każdy student audiofonologii zmuszony będzie zetknąć się w trakcie swoich butla z tlenem studiów z następującymi przedmiotami – propedeutyka zdrowia i choroby, pierwsza pomoc, zaburzenia porozumiewania się językowego, patologia słuchu, głosu, mowy, równowagi, polityka zdrowotna, polityka społeczna, promocja oraz edukacja zdrowotna. Kiedy zaś uda się wyżej wymienione fakultety zaliczyć, z sukcesem na koncie i dyplomem w kieszeni absolwent takiej specjalizacji na kierunku lekarskim może ubiegać się o zyskanie zatrudnienia w miejscach diagnozowania narządu słuchu, w specjalistycznych zakładach i ośrodkach badania tego zmysłu. Dodatkowo, bardzo silnie rozwija się na chwilę obecną branża marketingu sprzętu medycznego.

Źródło: