Bardzo ciekawie brzmiącą ale często kompletnie nieznaną dyscypliną medyczną okazuje się audiofonologia. Patrząc na nazewnictwo tej dziedziny wiedzy, można wysunąć prosty wniosek, iż jest ona związana ze słuchem i faktycznie, z tym się ona łączy w praktyce. W związku z rozwojem takiej sfery w ramach nauki na kierunku lekarskim, studenci uzyskują szereg cennych wiadomości teoretycznych oraz praktycznych dotyczących zarówno diagnostyki narządu słuchu, jak i spraw neurologicznych z zakresu