Do często wybieranych obecnie dyscyplin medycznych zdecydowanie zaliczyć należy biotechnologię. Jest to jedna z najbardziej obleganych specjalizacji, w zakresie prowadzenia nauki na kierunku lekarskim. To coś pomiędzy medycyną molekularną a współczesną biologią eksperymentalną.
Na czym polega?
Biotechnologia medyczna, jak wskazuje na to już samo jej nazewnictwo, jest to nauka związana ściśle z technologią. Ma ona na celu realizowanie różnorodnych zadań, które cechuje interdyscyplinarność. W praktyce jest to nic innego airflow.pl - pomiary wentylacji jak połączenie intensywnych analiz i stałej pracy biotechnologów i wielorakich specjalistów z szeregu innych dziedzin, jakie stanowią nauki medyczne pokrewne biotechnologii tu opisywanej. Studenci podejmujący kształcenie w tej dziedzinie wiedzy będą mogli zetknąć się w trakcie procesu swego nauczania z zajęciami szczegółowymi z zakresu następujących przedmiotów: chemia ogólna, matematyka, chemia organiczna, biologia, a w tym biologia komórki, histologia, biofizyka, embriologia, anatomia czy też bioinformatyka.
Po studiach
Po zakończeniu studiów absolwent biotechnologii medycznej koncentruje się na ubieganiu się o pracę w rozmaitych placówkach naukowych i badawczych bądź jednostkach naukowo-badawczych. Może także liczyć na świetną posadę w branży farmaceutycznej gdańsk notariusz oraz dziedzinie biotechnologicznej. Co więcej, charakteryzowana dziedzina okazuje się istotna w sferze wprowadzania systemów diagnostycznych. Musimy wspomnieć również o tym, iż jest to doskonały kierunek dla osób chcących zająć się działalnością analityczną w laboratoriach badawczych, które trudnią się wysoce zaawansowanymi metodami z pogranicza eksperymentalnej biologii oraz medycyny.

Źródło: