Jedną z bardzo wąskich specjalizacji kierunku lekarskiego okazuje się elektroradiologia. Jest to dziedzina, która obejmuje nie tylko przyswajanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru zagadnień medycznych, ale również konieczność wnikliwego zgłębienia nowoczesnych technologii.
Absolwent elektroradiologi to?
Jako elektroradiologa rozumie się pracownika szpitala, kliniki, przychodni, prywatnych gabinetów lekarskich bądź wielorakich innych jednostek zdrowotnych, w których niezbędni są technicy. W tym przypadku bardzo ważne jest bycie dobrym nie tylko z biologii, czy chemii, ale także zainteresowanie nowinkami technologicznymi, które będą wykorzystywane w pracy codziennej przyszłego technika. Dodatkowo należy wspomnieć też o tym, iż elektroradiolog licówki bez szlifowania będzie musiał kształcić się w kierunku operowania aparaturą specjalistyczną, diagnostyczną oraz sprzętem diagnostyki elektromedycznej, a przykładem takich urządzeń są między innymi tomograf komputerowy, czy też sprzęt do rezonansu magnetycznego, elektroencefalografii bądź elektrokardiologii, okulografii, ultradźwięków, audiometrii bądź miografii i wielu innych.
Nauka na studiach
Osoba pobierająca kształcenie w zakresie elektroradiologii jako specjalizacji na kierunku lekarskim powinna przyswajać podczas studiów zarówno wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Jednakże zbieranie doświadczenia jest jak najbardziej wskazane, ponieważ technik po takich studiach może podjąć się dobrze płatnej pracy w miejscach typu szpitale czy zakłady medyczne, które dysponują pracowniami elektrokardiografii, prób wysiłkowych i badań holterowskich, pracownikami rentgenowskimi, czyli standardowymi RTG, pracowniami angiografii i radiologii interwencyjnej, pracowniami rezonansu magnetycznego, a więc MR, pracowniami TK, czyli tomografii komputerowej, pracowniami densytometrii, spirometrii, echokardiografii oraz salami operacyjnymi na oddziałach ortopedii czy kardiochirurgii. Warto także wspomnieć o tym, że technik radiolog potrzebny jest w pracowniach hemodynamiki, kardioangiografii, zakładach radioterapii, oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz reanimacji i w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Źródło: ashwagandha swanson