Jednym z kierunków, który wymaga nie tyle teorii, co zwłaszcza praktyki okazuje się pielęgniarstwo. Jest to kształcenie wybierane przeważnie przez kobiety, a fakultet ten powinien wiązać się w głównej mierze z poczuciem swego rodzaju misji, przez co rozumie się chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Istnieje dla tej dziedziny medycznej wiele kierunków otwartych na uczelniach wyższych po to, aby kształcić nowe pielęgniarki psycholog Warszawa i nowych pielęgniarzy.

Trudne studia, praktyka jeszcze trudniejsza

Jako, że pielęgniarstwo stanowi dyscyplinę z pogranicza nauk medycznych, nie może należeć do najłatwiejszych. Nie zapominajmy, że nie jest to lekarz specjalista, ale jednak profesja o charakterze medycznym. Tak czy inaczej, trzeba brać pod uwagę fakt, iż pielęgniarz dopiero wtedy poznaje swą profesję od podszewki, gdy chociaż dzień spędzi na praktykach zawodowych, na wybranym oddziale szpitalnym i zapozna się z tym, czym jest jego przyszły fach w rzeczywistości. To ciężki orzech do zgryzienia i konieczność bycia bardzo komunikatywnym, wrażliwym, ale na pewno nie słabym psychicznie.

Na kierunku pielęgniarstwo

Uczący się na tym kierunku studiów wyższych z pewnością będą mieli do czynienia z szerokim wachlarzem różnorodnych rodzajów przedmiotów, które będą zmuszeni zaliczyć. Przykładowo jest to zdrowie publiczne, pielęgniarstwo osób niepełnosprawnych, promocja zdrowia, opieka paliatywna, promocja zdrowia, patologia, rehabilitacja. Same studia zaś to proces kształcenia obejmujący zarówno wykłady klasyczne, jak także ćwiczenia praktyczne oraz laboratoria. Po pielęgniarskie można pracować we wszelkiego rodzaju i typu placówkach ochrony zdrowia, gdzie tacy specjaliści są potrzebni. Często polskie pielęgniarki, ze względu na znacznie wyższe zarobki, decydują się na wyjazd zagranicę.

Źródło: tkaniny kraków