Do ciekawych specjalizacji medycznych wybieranych przez absolwentów kierunku lekarskiego zaliczyć można między innymi logopedię ogólną i kliniczną. Co to jest za kierunek i na czym on się opiera? O pracy logopedy w praktycznym tego słowa znaczeniu dowiesz się z naszego informatora. Zapraszamy do jego przeczytania.
Czym jest logopedia?
Jest to dyscyplina medyczna, która bazuje na intensywnym wysiłku eksperta w dziedzinie mowy do wypracowania u pacjenta właściwej artykulacji, wypowiadania należycie wszystkich liter, likwidacji wad wymowy itd. Jest to świetnie gazetka avon sprawdzająca się forma terapii zarówno w przypadku kształtowania prawidłowości mówienia u osób młodych, dopiero co rozwijających się, jak także ludzi dorosłych, na późniejszym etapie ich życia, w przypadku których doszło do zaniedbań powstałych wad. W zakresie logopedii kształcący się na tym kierunku ucz się zagadnień medycznych związanych z trzema najważniejszymi sferami – logopedią kliniczną, lingwistyką oraz pedagogiką. Konieczne jest zatem silne zainteresowanie każdą z tych dyscyplin, by można było mówić o świetnie przygotowanym logopedzie. W ofercie uczelni wyższych logopedia nadal uchodzi jednakże za dość nową, świeżą specjalność.
Czego uczy się przyszły logopeda?
Kandydat na logopedę powinien przyswoić ogromną wiedzę teoretyczną, jak także praktyczną z zakresu nauki o języku, przedmiotów typu psychologia Pediatra Jacek Czelej rozwoju dziecka, elementy prawa medycznego, komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna, funkcjonalny opis języka, pediatria, ortodoncja. Dodatkowo niezbędne jest, by zgłębił tajniki kwalifikowanej pierwszej pomocy, co występuje na wszelkich studiach lekarskich, niezależnie od obranego kierunku dalszego rozwoju zawodowego. Niezbędne jest też, by dobrze wykwalifikowany logopedia posiadał wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, pediatrii i anatomii oraz fizjologii człowieka.

Źródło: