Poniżej przedstawiamy branże medyczne

Wybierz coś dla siebie!

Inżynier biomedyczny

Ratownik medyczny

Optometria

Dietetyka

Pielęgniarstwo

Przygotowanie do zawodu

Jednym z kierunków, który wymaga nie tyle teorii, co zwłaszcza praktyki okazuje się pielęgniarstwo. Jest to kształcenie wybierane przeważnie przez kobiety, a fakultet ten powinien wiązać się w głównej mierze z poczuciem swego rodzaju misji, przez co rozumie się chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Istnieje dla tej dziedziny medycznej wiele kierunków otwartych na uczelniach wyższych po to, aby kształcić nowe pielęgniarki i nowych pielęgniarzy.

Absolwent położnictwa

Na co może liczyć po studiach?

Położnictwo jest to połączenie zagadnień medycznych, a więc ogólnej problematyki, z jaką zmierza się na co dzień klasyczny lekarz, jak i po części tajników zawodu pielęgniarki. By być dobrym położnym, trzeba być osobą wrażliwą, kochać życie, przy narodzinach którego się uczestniczy w każdym, zwykłym dniu swojej codziennej pracy oraz wykazywać się dużą odpowiedzialnością względem przyjmowanych na oddział kobiet ciężarnych.
Co robi położnik?

Artykuły

„Selekcjonowane, zmieniają perspektywę” ~ Marian Z.

Wybierz swoją karirę z głową!

Biomedycyna
Stomatologia
Logopedia
Ratownictwo
Fizjoterapia
Farmacja
Elektrologia